Special Thanks

Sri Kaza Venkata Subrahmanyam

Naatyacharya

Sri Anagani Satya Prasad

MLA, Repalle Constituency

Smt. K.G.V. Saritha

Addl.S.P, State In charge for Women Protection Cell, Police Head Quarters,Mangalagiri
Andhra Pradesh.

Sri Dr. Kodali Mohan

Sri Ramachandra Nursing home, Cherukupalli and Chairman N.F.E.R.D Gudavalli, Cherukupalli (M), Gunter(Dt)

Sri Ashish kumar Singh (Madhav Maharaj),

Mayapur Saraswata Gouria Shraman Ashram,
Sridham Mayapur, W.B.

Sri Nidumolu Venkata Narayana

Safety Officer at Aurobinod Pharma Ltd

Sri Mehboob khan(Raj Shipa)

Barmer brothers group, Jaipur, Rajasthan.